Trippen

Lysande dokument om hippierörelsen

Titel: Trippen
Författare: Tom Wolfe
Bokförlag: Norstedts

Under mitten av 1960-talet växte hippiekulturen fram på den amerikanska västkusten. Kärlek, fred och förståelse, miljöengagemang, vegetarianism, en liberal syn på sex, samlevnad och droger, miljö-, freds- och solidaritetsrörelsen, kollektivt boende, flower-power, psykedelia, inslag av orientalisk mysticism, sökande, frihet och musik kännetecknar denna era.

Trippen – Tom Wolfes debutroman – handlar om The Merry Pranksters, ett kollektiv som leddes av Gökboetförfattaren Ken Kesey, och de trippfestivaler där man lyssnade på Grateful Dead och tog LSD. Författaren försöker även återge den andliga atmosfär eller subjektiva verkligehet som omgav bland andra The Merry  Pranksters.

Trippen är ett lysande tidsdokument, byggt på självupplevda händelser, sådant som författaren fått berättat för sig, hört på bandupptagningar, sett på film eller läst i nedskrivna dokumentationer. Boken gavs först ut i svensk översättning 1970, och har nu som först – 40 år senare – återutgivits.

Georg Ryttman

[Recensionen är ursprungligen publicerad i Broderskap]