Maffian

Det ärevördiga sällskapet

Titel: Maffian
Författare: Norman Lewis
Bokförlag: Fischer & Co

Första upplagan av boken om den sicilianska maffians historia, publicerades i mitten av 1960-talet. Än idag anses det vara något av det bästa som har skrivits i detta ämne.

Maffian på ön växte fram ur en gammal förkristen mentalitet, där fattigdomen var utbredd och heder och vendettor lika självklara som att andas. När samhället utvecklades och välfärden förbättrades trodde många att maffian skulle gå under, men den var inte sen med att nästla in sina medlemmar i viktiga ämbeten och på nyckelpositioner.

Boken berättar om några av Siciliens viktigaste maffiamedlemmar och kryddas med autentiska händelser ur maffians värld. Norman Lewis bok ger en god grund för den som vill förstå maffians existens och utveckling.

Georg Ryttman

[Recensionen är ursprungligen publicerad i Broderskap]