Berättelser om det okända

Sanning eller fiction?

Titel: Berättelser om det okända
Författare: Clas Svahn
Bokförlag: Semic

Människan har i alla tider dikterat fantastiska historier, uppfunnit märkliga figurer och omöjliga händelser samt trott på det okända. Det som är vidskepelse idag, kan en gång ha varit på blodigt allvar.

Berättelser om det okända innehåller ett urval av mysterier och egendomliga händelser, bland vilka vi idag har kunnat identifiera och hitta en förklaring till några, medan andra förblivit gåtor. Clas Svahn berättar även om människorna bakom dessa mer eller mindre otroliga historier.

Clas Svahn är journalist på DN och ordförande i Riksorganisationen UFO-Sverige, som kritiskt granskar himlafenomen. Berättelser om det okända är en fortsättning på boken Om ”det okända”, som han skrev 2006.

Georg Ryttman

[Recensionen är ursprungligen publicerad i Broderskap]