Recensioner

Recensioner

En viktig del i tidningar och andra medier som skriver om kultur i dess olika former är recensioner. Recensioner är en slags varudelkaration, där recensenten gör en kvalitativ bedömning och ibland jämförelse med andra upphovsmännens tidigare verk eller andras motsvarande alster.

Hur en bra recension ska vara råder det delade uppfattningar om. Personligen anser jag att en bra recension ska innehålla två olika delar:

    • En faktadel, som varierar beroende på vad recensenten tycker är intressant att förmedla, men som ska ge läsaren/tittaren/lyssnaren en god inblick i innehållet, handlingen, genren eller vad det nu kan vara. Detta varierar beroende på om det är böcker, film, musik, teater eller vad det nu är det handlar om. Men det beror också på tillgång till information om produkten, innehållet, tanken bakom verket eller syftet etc.
    • En personlig del, där recensentens tyckande är det vitala. Här ska recensentens subjektiva uppfattning avspeglas. Det finns inte rätt och fel när det gäller tyckande och det är viktigt att förstå att det är just den som står bakom recensionen som representerar sin syn på saken.

Här hittar du mina tidigare publicerade recensioner av skivor, filmer, böcker m.m., alfabetiskt indelade.

A B C D E F G H I J K L M N O
P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö