Artiklar/Reportage

Att uttrycka sig via text, det skrivna ordet, är väldigt effektfullt. Skriftspråket är kanske efter talet det viktigaste människan har kommit på. Utan möjligheter att kommunicera i bokstäver och tecken skulle världen se helt annorlunda ut och demokrati skulle inte ens vara ett begrepp.

Texter i alla sina former: journalistiska, episka, poetiska, utbildande och så vidare upplyser oss och berikar våra liv på många olika plan. Vissa texter anses även i en del kulturer vara farliga. Som journalist och läromedelsförfattare är skrivandet oerhört delikat. Att hitta rätt formuleringar till olika artiklar och reportage, samt att välja passande ord för den tänkta målgruppen. Att variera språket utan att krångla till det och nå ut med sitt budskap. Även formen har stor betydelse när man skriver och det är mycket som ska falla på plats för att ge ett helgjutet intryck.

Skriva för livet

Skrivandet har som alla andra mediakomponenter en livslång utvecklingskurva; man kan fortsätta att slipa på sitt skrivande i evighet. Men det är också tacksamt när alla bitar faller på plats. När jag läste media och information vid Tollare Folkhögskola fick jag verkligen möjlighet att fördjupa mig i olika former av texter, och det var också en väldigt bra och lärorik tid.

Tidningar och böcker

Jag började senare att skriva för Dalenbladet och var en av de som startade upp Country Gazetten likväl som webbtidningen Countrywood. På tabloidtidningen Broderskap skrev jag artiklar, recensioner och notiser. Jag har även hunnit med att plita ihop två läromedelsböcker och fått dem utgivna av Studentlitteratur.

Här hittar du tidigare publicerade artiklar och reportage, indelade under årtal.

    2016 2015 2014 2013 2012
2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005