Bazar 2014 på Kulturhuset

Bazar 2014 på Kulturhuset

– en smältdegel av arbetssökande och arbetsgivare

 Kulturhuset

För 12:e året i rad arrangerades Bazar  på Kulturhuset i centrala Stockholm. Bazar är en mötesplats för arbetssökande, arbetsgivare, utbildare, fackförbund och organisationer. Arrangemanget hålls två dagar om året och tanken är att erbjuda möten mellan människor som kan leda till jobb, eget företagande, arbetsträning eller nya studier.

Årets version gick av stapeln fredagen den 7:e och lördagen den 8:e februari. Folk hade samlats utanför entrén till Kulturhuset en bra stund innan de öppnade klockan 10.00. Ett 70-tal utställare var på plats till årets mässa. Sam Yildirim, utvecklingsledare för integration på Länsstyrelsen i Stockholms län, berättar att man hade minst 7 713 besökare på fredagen och 4 052 på lördagen. Och då har man inte räknat in dem som tog trapporna till plan 3 utbildning och plan 5 arbete.

Café Starta Eget

För den som är intresserad av att starta egen rörelse, så var det kanske inte så lätt att hitta till Café Starta Eget. De höll nämligen till i byggnaden bredvid Kulturhuset, på gatuplanet till Sergels Torg 3, eller Studion som lokalen kallas. Här huserade utställare som Bolagsverket, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skatteverket, Tillväxtverket, Tullverket med flera.

Arbetslösheten i Sverige har bitit sig fast rejält, och den sittande regeringen – Alliansen – har två mandatperioder i rad gått till val på att få bukt med problemen och minska utanförskapet. Medicinen för att minska arbetslösheten med skattesänkningar har dock inte nått önskad effekt. Istället växer Fas 3 och alltfler har trillat igenom de allt större hålen i samhällets skyddsnät. När det inte längre finns arbetsgivare som efterfrågar en och åldersdiskrimineringen frodas, för såväl unga som medelålders, så kan man tänka sig att allt fler istället väljer att starta eget företag. Jag bestämde mig därför att ha ett litet samtal med Harry Goldman, VD på NyföretagarCentrum Sverige.

Jag började med att fråga Harry Goldman vilka förväntningar han har på de här två dagarna.

– Jag väntar mig ett myller av folk och frågvisa människor, som leder till att de får mycket information och vill starta nya företag.

Hur ser trenderna ut för nyföretagande de senaste 2-3 åren? Blir det fler eller färre som startar egna företag?

– De blir färre. Vi hade ett ras 2012 som avtog 2013 och det ligger på samma nivå de första månaderna 2014. Det är nu på den nivå som det var år 2000, men det borde inte vara så lågt. Vi borde ligga på topp i Sverige, istället för som nu på hälften av vad andra länder ligger. Fyra av fem nya jobb skapas i små eller medelstora företag.

Harry Goldman VD Nyföretagarföreningen i Sverige
Harry Goldman, VD för NyföretagarCentrum Sverige.

Hur många nya företag överlever de tre första åren?

– Av nystartade företag så överlever 68 % de första tre åren. För de företagare som tar hjälp av NyföretagarCentrum ligger den siffran på 81 %, och för dem som är med i *mentorprogrammet klarar sig 89 %. För dem i NyföretagarCentrum går 1 % av företagen i konkurs under de tre första åren, och för dem i mentorprogrammet är siffran 0. Det är som när man tar körkort, man behöver både praktik och teori.

Många är arbetslösa idag och letar desperat efter en lösning. En del vill därför starta eget företag. Vad har du för råd till dem?

– Förbered, förbered, förbered! Starta företag är möjligt för många och man måste våga. Fler har den kapacitet som krävs än vad de tror. Studier visar att de med arbetslöshetsbakgrund har större förutsättningar att lyckas än andra, men man måste ta tag i det snabbt och ha ett driv när man gör det.

Bazar-2014---4
Café Starta Eget. Diskussionerna var tidigt igång bland de som är intresserade av att starta egna firmor.

Arbete

I Kulturhuset Galleri 5, plan 5, besvarade utställarna frågor om arbete, tog emot CV:n och i bästa fall kande de rekryterade några av besökarna. Här hittade vi utställare från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, LO-distriktet i Stockholms län, Hyresgästföreningen, Stockholms läns landsting, rekryteringsföretag och privata bolag.

Något som intresserar mig och förmodligen en hel del andra svenskar och boende i Sverige är vad som kommer att hända efter nästa val, när/om Socialdemokraterna kommer till makten och de håller det de lovat och lägger ner Fas 3. Jag tog därför tillfället i akt och ställde lite frågor till Gunilla Björnberg – informationsansvarig på LO.

Gunilla-Björnberg-Informationsansvarig-LO
Gunilla Björnberg, informationsansvarig på LO.

Vad vill du få ut av Bazar 2014?

– Jag hoppas att så många som möjligt vill träffa arbetsgivare och att de ska få jobb. Vi vill informera om varför man ska gå med i facket och ge information om arbetsmarknadens parter. Många som besöker Bazar 2014 har utländsk bakgrund och varierande kunskaper om fackföreningsrörelsen.

Om Socialdemokraterna kommer till makten så har de sagt att de ska skrota Fas 3. Vad tycker ni från LO:s sida att de ska göra istället?

– Se till att öka sysselsättningen och hitta andra sätt att ta hand om arbetslösa, sjuka med flera. Hur det ska se ut är svårt att säga. Någon bör dock se till så att de kommer ut på riktiga arbeten och inte påhittade. Man bör satsa på utbildning och försöka hitta flera vägar till jobb.

När Göran Persson satt vid makten så införde han så kallade **plusjobb. Problemen med dessa var att lönerna var låga och att man fick inte gå med i vare sig facket eller a-kassan om man inte redan var medlem sedan tidigare. Hur ser ni på detta?

– Nu känner jag inte till plusjobben så väl, men fackets drivkraft är lika lön för lika arbete – man ska ha betalt för det jobb man utför. Och man bör absolut få gå med i facket och a-kassan. Alla som utför ett jobb ska omfattas av samtliga villkor enligt kollektivavtal.

Utbildning

I Galleri 3, på plan 3 i Kulturhuset höll representanter från högskolor, universitet, folkhögskolor, yrkesvägledare, Myndigheten för yrkeshögskolan med flera till. De besvarade frågor om allt som har med deras utbildningar och utbildningsområden att göra. För många unga har det ju blivit ett alternativ att studera vidare för att erhålla studielån och studiebidrag, så att de kan klara sina vardagliga kostnader. Jag passade på att klämma mig in i hopen av folk, mellan montrarna och ställa några frågor till Heléne Persson, studie- och yrkesvägledare på KomVux Stockholm.

Helene-Persson-o-Pernilla-Axelsson-Studie-och-yrkesvägledare-KomVux
Heléne Persson och Pernilla Axelsson, båda studie- och yrkesvägledare vid KomVux Stockholm.

Hur kommer det sig att ni är här idag?

– Vi är en del av arbetsmarknadsförvaltningen och vi är till för Stockholms medborgare. Vi vill vara med och representera KomVux Stockholm. Vi presenterar och informerar om olika utbildningar och studievägar, vad KomVux centrum står för.

Vad är ditt bästa råd till skoltrötta ungdomar?

– Att man ska känna sig motiverad och försöka utgå från ett intresse när man studerar. Man ska vara medveten om vikten av utbildning för att försörja sig själv och hitta sitt eget liv. Det är tufft ibland, men lättare om man har ett intresse och ett mål.

Många unga vuxna börjar plugga igen för att det inte finns jobb. Är det rätt väg att gå eller vad ska de göra?

– Det är oerhört viktigt att skaffa information och ta reda på hur man får tag i information, via studievägledare. Man behöver fråga sig varför man väljer att plugga? Lån ska man ta för att komma någonstans och man ska tänka på att lånen senare ska betalas tillbaka. Använd de resurser som finns. Man kan behöva stöd och coach och tänk långsiktigt. Studievägledningen ska vara väl underbyggd.

Bazar-2014---5
Det var riktigt trångt i utbildningssalen.

Framtidens Bazar

Sam Yildirim på Länsstyrelsen i Stockholms län berättar att utvecklingen av Bazaren sker kontinuerligt. Det startade med en enda avdelning för rekrytering – Rekryteringsbazaren. Den har nu växt till de tre avdelningarna för rekrytering, med direktkontakt mellan arbetsgvare och arbetssökande, utbildning och starta eget.

Vad tycker då Sam Yildirim om denna utveckling och framtiden? 

– Vi är mycket glada för att Bazaren har blivit ett återkommande inslag årligen och intresset är fortfarande så stort efter 12 år. Vem kunde tro det år 2001 när det startade första gången? Vi ville ha en lokal som skulle rymma 300 personer under samma tak samtidigt och vi fick 5 000 besökare, och sedan dess har det bara ökat och vi kan gott säga att Stockholmare är flitiga, 10 000-tals människor söker sig till Bazaren oavsett väder och avstånd. Detta kanske är det bästa kvitto ett event kan få.

–Vi håller på och tar in synpunkter kring vad vi kan bli bättre på, ett som redan kommit är att vi ska ha en mässkarta hängandes på väggen.

Bazar-2014---2Bazar-2014---3Bazar-2014---1
Lite bilder från montrarna.

Text och foto: Georg Ryttman

Fotnoter

*Mentorprogrammet – Mentor Eget Företag – på NyföretagarCentrum innefattar kostnadsfri rådgivning för nyföretagare och blivande företagare, under ett års tid.

**Plusjobb var en arbetsmarknadspolitisk åtgärd som Göran Persson införde, för dem som varit arbetslösa i minst två år, med subventionerade anställning. Man kunde ha plusjobb i max två år hos en arbetsgivare. När Fredrik Reinfeldt kom till makten tog han bort plusjobben och ersatte dem med Fas 3.

[Artikeln är även publicerad på www.blaeld.org]

Kommentarer inaktiverade.