Banditer, En historia om heder, hämnd och desperados

Skurkar och banditer

Titel: Banditer, En historia om heder, hämnd och desperados
Författare: Maud Webster
Bokförlag: Historiska Media

Vi lever i en vardag omgivna av mer eller mindre grova brott, med organiserade grupperingar – maffia – och enskilda skurkar som struntar blankt i lagar och regler. Medan maffian och den organiserade brottsligheten breder ut sig, så finns dock inte många banditer kvar.

Maud Websters bok om banditism koncentrerar sig till de tre medelhavsöarna Sardinien, Sicilien och Korsika. Banditer har funnits sedan historiens begynnelse och lossade under 1500-talet upp i Syd- och Östeuropa, Syd- och Mellanamerika, Sydöstasien och delar av Afrika. En bandit är en bannlyst, fredlyst person som lever på flykt undan ordningsmakten/lagen.

När större samhällsförändringar eller kriser sker dyker det ofta upp nya banditer av sociala, ekonomiska eller politiska skäl. Många landsortsbor, där fattigdom och arbetsbrist råder, har sökt sig till banditism. Men banditism har även sitt ursprung ur familjeetiska traditioner, så kallade hedersbrott – ofta uppkomna ur släktfejder och hämndkulturer. Ibland korsar dessa olika former av banditism varandra.

Hedersmord och hämndaktioner har ofta setts som något positivt; ett måste helt enkelt för att återupprätta familjens heder vid konflikter med grannar och andra. Om man inte tog ut hämnd, utan lät udda vara jämnt förlorade man respekten i byn, eller samhället, och kunde lätt bli utstött ur gemenskapen. Oftast var det männen som utförde hämndaktionerna och morden, och lika ofta var det kvinnorna som var de pådrivande. Men det fanns också undantag; kvinnliga banditer – banditessor.

Boken ger en hel del tankeställningar kring vår våldsamma kultur samt bandit- och hedersbegreppet, och det är lätt att dra paralleller till hedersrelaterade brott som sker även idag.

Av Georg Ryttman

[Recensionen är ursprungligen publicerad i Broderskap]