CV – Arbeten

CV Yrkeserfarenhet

Blåeld Akademin 2014-02 – 2014-08

Journalist/fotograf för Blåeld Akademien, där jag bevakade den svenska arbetsmarknaden.

Hörselskades Riksförbund kansliet 2013-02 – 2013-06 Den 26 februari började jag som internutbildare på Hörselskades Riksförbunds kansli. Jag utbildade personalen i datorkunskap, Windows 7 och Word 2013 bland annat.
Facit International AB 2012-06 – 2013-05 Social media manager/content manager  på Facit International AB. Jag arbetade med företagets PR i sociala medier, utformade pressutskick och strategier, samt producerade webbinnehåll i form av texter, bilder och grafik. Sidan görs i WordPress. Jag var även ansvarig för bloggen och bloggarna.
Diverse arbeten 2011 Jag har under året agerat i en reklamfilm för Riksgälden, råddat vid tv-inspelningen av underhållningsprogrammet True Talant och gjort ett modelljobb för reklamutskick.
Projektarbete jan 2010 – 2010-12 År 2010 ägnade jag mig, tillsammans med min ena bror, åt att arbeta med ett ungdomsprojekt inom media. Vi upprättade affärsplan, treårsbudget, gjorde marknadsundersökning, tog fram statistik, sökte finansiering med mera.
Tidningen Broderskap jan 2007 – 2009-06 Jag var tidningens redigerare, formgivare, fotograf och illustratör, och dessutom skribent och recensent. Bland annat la jag om tidningens mallar från Macintosh till PC och utarbetade en ny layout.
Ordbrukarna sommar/höst 2006 Redigering och bildhantering av tidningen Broderskap på distans. Arbetet utfördes på MacIntosh-dator.
UKD Distans AB 2000-05 – 2001-02 Distanslärare i multimedia på UKD Distans AB.
UC AB 1983-03 – 1998-07 De sista 12-13 åren arbetade jag som företagsanalytiker och framställde manuella kreditupplysningar med kreditrekommendationer och hade eget kundansvar. Innan dess arbetade jag som förundersökare och före det skrev jag ut kreditupplysningar på ordbehandling efter diktafon.
Olika arbeten före 1983 Min arbetslivserfarenhet sträcker sig över många olika branscher, vilket givit mig stor förståelse, kunskap och erfarenhet inom näringsliv och samhälle. Jag har bland annat jobbat som truckförare/terminalarbetare, inom förskoleverksamheten, som parkarbetare och elevassistent.