Hem

Välkommen till Mediakällan!

Media kan lite förenklat beskrivas med två ord: information och kommunikation. Fri media är en av grundbultarna i alla demokratier.

Våra olika medier (tidskrifter, tv, radio, film, video, teater och internet) är länkar mellan beslutsfattare, åsiktsförmedlare, kulturutövare och allmänheten. Därför är förtroendet mellan medierna och folket oerhört viktigt. Speciellt när det gäller journalister som har till uppgift att granska makten och rapportera om nyheter.

På Mediakällan.se hittar du information om mig och mina personliga mediauttryck.

Georg Ryttman


Artister som pissar på sina fans vid konsertfoto

Ett återkommande faktum som är lika trist som okänt för de flesta konsertbesökare är att en del större artister/band låter arrangören sålla bland de ackrediterade fotograferna vid konsertfoto, och endast tillåta de stora medierna eller sina egna fotografer tillträde till … Läs mer